Reference

Hoteli

Norcev [ Novi Sad ]
Patria [ Subotica ]
Mladost [ Beograd ]
Šumadija [ Beograd ]

Sportske dvorane i objekti

Arena [ Beograd ]
Sportski centar Banjica [ Beograd ]
Pinki [ Zemun ]
Univerzitetsko naselje [ Beograd ]

Bolnice

Javne garaže

Škole

Trgovački centri

Javni objekti

Stambeni objekti